Stora Vörta Gård

 

Stora Vörta Gård är ett familjeföretag med 6 anställda.

Gården har funnits sedan 1600-talet och har 3 olika huvudverksamheter:

Maskinentreprenader

Vi utför gräv och transportarbeten i hela södra Sverige, säljer jord, grus, sten, makadam och schaktmassor, m.m. Se mer information och vår maskinförteckning här

Veterinärstation

Stora Vörta veterinärstation är en privatpraktik som erbjuder allmän veterinärvård. Stationen har både smådjurs- och hästmottagning.. Läs mer här

Jordbruk

På gården bedrivs även jordbruk.

Veterinärstationen
maskinentreprenader
Jordbruk