Jordbruk

Jordbruk Stora Vörta Gård Jordbruk

Lantbruket på Stora Vörta Gård omfattar ca 100 hektar. I detta ingår arrendemark från Karlskrona Kommun och delar av Marielunds Gård. Vi har även ett skötselavtal med Wrängö Gård.

Vi har konventionell växtodling där vi försöker höstså så mycket som möjligt. På våra naturbetesmarker har vi en renrasig Aberdeen Angus-besättning om 25 kalvande kor samt familjens hästar. En del av gårdens maskiner ingår i entrepenadverksamheten.

Historik

1986 arrenderade Jörgen Ohlsson Marielunds Gård och satsade på köttdjur samt växtodling med spannmål, vall, sockerbetor och potatis. Ytterligare arrenden kom till och 1996 omfattade driften totalt 520 hektar samt en korsningsbesättning med 250 kalvande kor. Hälften av kalvarna såldes på hösten och resterande födde vi själva upp.

1996 fick familjen möjligheten att köpa arrendegården Stora Vörta och koncentrerade därmed driften dit. Under ett antal år ökade vildsvinsstammen snabbt och p.g.a. enorma bökskador på betesmarkerna och vallarna fick vi minska besättningen för att 2002 vara nere i nuvarande antal. I samband med detta sas samtliga arrenden som låg långt bort upp. Även de värst drabbade av vildsvinsskador sades upp. Vi slutade också med odling av potatis och sockerbetor.

Idag omfattar driften ca 100 hektar. I verksamheten har vi även veterinärstation, halvblodsuppfödning i liten skala och bedriver transport och entreprenaduppdrag.

Kontakt
 • keyboard_arrow_downEntreprenad & Transport

  Jörgen: 0709 - 149 486
  jorgen.ohlsson@storavortagard.se

 • keyboard_arrow_downVeterinärstation

  Cecilia: 0708 - 227 421
  veterinar@storavortagard.se

 • keyboard_arrow_downVägbeskrivning

  Från Ronneby:
  Kör E22 mot Karlskrona och ta av i Nättraby. Tag vänster efter avfarten och sedan höger efter bron. Fortsätt ca 500 meter och sväng höger mot kyrkan. Fortsätt ca 300 meter följ sedan skylten åt vänster
  Från Karlskrona:
  Kör E22 mot Ronneby och ta av i Nättraby: Tag höger efter avfarten. Fortsätt ca 500 meter och sväng höger mot kyrkan. Fortsätt ca 300 meter följ sedan skylten åt vänster.

AAA Kreditvärdighet
Stora Vörta Gård AB innehar F-skattsedel och gällande trafiktillstånd. Vi har god kreditvärdighet och har tilldelats AAA-rating av Soliditet

Pavo Hästfoder

Pavo Hästfoder